Priser

- OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL -

 Hvor mange acontorater opkræves der og hvornår?

Toftlund Fjernvarmes regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Acontovarmebidrag opkræves over 4 rater, som opkræves i februar, april, juli og oktober.

Første rate i regnskabsåret opkræves 1. februar, hvor årsopgørelsen udlignes.

Hvornår får jeg min årsopgørelse?

Årsopgørelse, budget og styringstabel medsendes som bilag med betalingsoversigten for juli måned fra PBS. Årsopgørelse afregnes som i februar rate. Overstiger tilbagebetalingen betalingen for februar rate, tilbagebetales det overskydende beløb over PBS. Til dem som ikke er tilmeldt PBS udbetales det overskydende beløb ved bankoverførsel.

Hvor tit aflæses måleren?

Varmemåleren aflæses hver måned via telefonmodem eller med håndskanner, hvor der er indbygget en radiosender i måleren. Aflæsningen i december måned bruges som grundlag for årsopgørelsen. Årets varmeforbrug bruges til at beregne næste års aconto betalingsgrundlag. Den enkelte forbruger kan selv følge sit forbrug via netaflæsning her på vores hjemmeside.

På betalingsoversigten fra PBS er oplyst den enkeltes forbrugernummer, samt PIN kode som skal indtippes for at komme ind på siden med forskellige oplysninger vedr. deres ejendom.

//