Målerskift

4. januar 2019

Målerskift

Fra 1. januar stiger fjernvarmeprisen med næsten 40 procent i Toftlund. Det skyldes primært store udsving i det statslige produktionstilskud, som værket har modtaget siden 2005. Tilskuddet går under navnet grundbeløbet, og det bortfalder helt fra 1. januar 2019.

Fjernvarmen er statsligt reguleret - på godt og ondt

Som fjernvarmeforbruger kan man spørge - og med rette: Hvorfor kan man ikke holde en stabil fjernvarmepris? Stabile priser er også et stort ønske hos os i Toftlund Fjernvarme, men desværre ikke altid noget, værket selv er herre over.

De markante prisændringer i Toftlund hænger i høj grad sammen med et statstilskud, der er bedst kendt som grundbeløbet. Grundbeløbet er et tilskud, 180 fjernvarmeværker har fået for at holde hånden under Danmarks elforsyning. Når elpriserne faldt, steg tilskuddet, og kraftvarmeværkerne sørgede for, at der var el nok til rådighed til danskerne.

Grundbeløbet bortfalder pr. 1. januar 2019, men historien hos os går længere tilbage.

Prisen har været kunstigt lav siden 2015

Den gode historie er, at grundbeløbet i perioder har været så højt, at vi har oparbejdet et uforudset overskud. Det skete i årene op til 2014.

Fjernvarmeværket har ikke måtte henlægge et overskud til dårligere tider, men har tilbageført overskuddet til vores fjernvarmeforbrugerne inden for en kort årrække. Dvs. vores forbrugere har oplevet lave varmepriser siden 2015, og i 2016 var prisen historisk lav.

Imidlertid skete der det i andet halvår af 2018, at elpriserne steg helt uventet, og det forventede produktionstilskud udeblev. Derfor endte vi i Toftlund Fjernvarme med et underskud på ca. 2 mio. kr. Det underskud kan fjernvarmeværket kun dække gennem højere varmepriser fra 2019.

1. januar bortfalder tilskuddet

Toftlund Fjernvarme står ikke alene med den økonomiske udfordring, når grundbeløbet nu bortfalder. I alt bliver 180 fjernvarmeforsyninger berørt – men i Toftlund bliver vi ramt særlig hårdt, fordi vi skal dække 3 huller i økonomien på én gang: Vi skal nedtrappe den kunstigt lave pris, så prisen stiger gradvist igen. Vi skal dække underskuddet fra 2018. Og vi mister grundbeløbet samtidig. Dette giver en voldsom prisstigning nu, og det kommer desværre til at ramme vores forbrugere.

Hos Toftlund Fjernvarme har vi stor fokus på løbende at udvikle værket for at stabilisere både forsyning og priser. I 2013 indviede vi for eksempel solvarmeanlægget, der blev udbygget i løbet af 2016. På sigt kommer anlægget til at dække 40-45 procent af varmeforbruget i Toftlund, og det varsler heldigvis godt for en stabilisering af priserne fremover.

Fakta

Prisudviklingen hos Toftlund Fjernvarme

 År

 Pris pr. MWh inkl. moms

 2014             

 kr. 656,25       

 2015             

 kr. 531,25        

 2016             

 kr. 275,00       

 2017             

 kr. 343,75      

 2. halvdel af 2018

 kr. 562,50    

 2019               

 kr. 781,25